View Circular PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 10 TAHUN 2024

Date Created: 2024/05/10   Circular Year: 2024   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, PAKAIAN BLACK TIE DAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI
Circular No.: PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 10 TAHUN 2024
Circular Reference No.: 12/JPS/UPPSM/SK/500-3/5/1/2/JLD.11
Circular Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak telah menambahbaik Polisi Dan Pengurusan Kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat, Pakaian Black Tie Dan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi bagi pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak.
Circular Type Policy
Issued Date 2024/05/10
Implemented Date 2024/05/01
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2024
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Surat Pekeliling (perjawatan)
Agency Name: Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Section Name: Seksyen Kemudahan
Created By: James Brain Ak Sila
Created Date: 2024/05/10

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9379-PEKELILING-PAKAIAN-TERBAHARU.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found