Announcements

PELAKSANAAN DASAR AMALAN BAIK PERATURAN (GOOD REGULATORY PRACTICES - GRP) SARAWAK

Date Created: 14/06/2019   Created By: Nor Rafidah Binti Rasli  

View Announcement

PP Bil.16/2019 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019

Date Created: 15/05/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

PP Bil.14/2019 - Elaun Bertugas di Kawasan Pedalaman Negeri Sarawak (EBKP)

Date Created: 15/05/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

Pekelling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 13 Tahun 2019

Date Created: 03/05/2019   Created By: Sulaiman Bin Hasbi  

View Announcement
Showing record(s) 1 to 10 Total of 22.