Announcements

PP Bil.02/2019 - Program Pementoran Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

Date Created: 11/04/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

PENGURUSAN PERKAKASAN ICT DAN PERALATAN PEJABAT KERAJAAN NEGERI SARAWAK

Date Created: 04/04/2019   Created By: Nor Rafidah Binti Rasli  

View Announcement

PP Bil.07/2019 - Kemudahan Cuti Keagamaan

Date Created: 27/03/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

PP Bil.06/2019 - Kemudahan Cuti Umrah

Date Created: 27/03/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

PELAKSANAAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK

Date Created: 09/08/2018   Created By: Sulaiman Bin Hasbi  

View Announcement

PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 13 TAHUN 2018

Date Created: 07/06/2018   Created By: Sulaiman Bin Hasbi  

View Announcement

Anugerah Pegawai Contoh Tahun 2018

Date Created: 03/04/2018   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement

Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan TASKA di Tempat Kerja Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak

Date Created: 21/03/2018   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

View Announcement
Showing record(s) 1 to 10 Total of 12.