View Circular (29)JPS/SHRU/POL/100-1/1/JLD.1

Date Created: 2024/04/19   Circular Year: 2024   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 7 Tahun 2024 - Pelaksanaan Pengurusan Penerimaan dan Penempatan Pelajar Program Latihan Amali di Jabatan/Kementerian/Agensi Perkhidmatan Awam Sarawak
Circular No.: (29)JPS/SHRU/POL/100-1/1/JLD.1
Circular Reference No.: (29)JPS/SHRU/POL/100-1/1/JLD.1
Circular Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk melaksanakan Pengurusan Penerimaan dan Penempatan Pelajar Program Latihan Amali di Jabatan/Kementerian/Agensi Perkhidmatan Awam Sarawak
Circular Type Policy
Issued Date 2024/04/19
Implemented Date 2024/03/01
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2024
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Pekeliling Perjawatan
Agency Name: Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Section Name: Pentadbiran Polisi Sumber Manusia
Created By: Mohd Mustaqim Bin Merikan
Created Date: 2024/04/19

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9372-Borang-amali240001.pdf Download Preview
Attachment 2 : 9372-Borang-permohonan240001.pdf Download Preview
Attachment 3 : 9372-Perkeliling-amali240001.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found