View Circular PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 2 TAHUN 2024

Date Created: 2024/02/29   Circular Year: 2024   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
Circular No.: PEKELILING PERJAWATAN NEGERI SARAWAK BILANGAN 2 TAHUN 2024
Circular Reference No.: 16/JPS/UPPSM/SK/500-3/1/2/JLD.10
Circular Description: Pekeliling perjawatan ini adalah bertujuan memaklumkan keputusan Kerajaan Sarawak bagi menerimapakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2019 untuk memperkemaskan peraturan dan syarat pemberian Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP) kepada Pemandu Kenderaan dalam Perkhidmatan Awam Sarawak
Circular Type Policy
Issued Date 2024/02/29
Implemented Date 2024/02/29
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2024
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Surat Pekeliling (perjawatan)
Agency Name: Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Section Name: Seksyen Kemudahan
Created By: James Brain Ak Sila
Created Date: 2024/02/29

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9359-PEKELILING-ETKP-LATEST.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found