View Circular 12/JPS/UPPSM/SK/500-3/1/2/JLD.10

Date Created: 2024/02/28   Circular Year: 2024   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN KHAS COVID-19 BAGI PERKHIDMATAN AWAM SARAWAK
Circular No.: 12/JPS/UPPSM/SK/500-3/1/2/JLD.10
Circular Reference No.: 12/JPS/UPPSM/SK/500-3/1/2/JLD.10
Circular Description: Sejak kebelakangan ini, didapati ada pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak yang telah menyalahguna kemudahan cuti kuarantin khas COVID-19. Sehubungan dengan itu, mulai tarikh surat edaran ini, semua permohonan cuti kuarantin khas COVID-19 wajib dilampirkan bersama pengesahan status sah positif COVID-19 dari hospital / klinik kerajaan / swasta.
Circular Type Policy
Issued Date 2024/02/28
Implemented Date 2024/02/28
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2024
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Surat Edaran
Agency Name: Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
Section Name: Seksyen Kemudahan
Created By: James Brain Ak Sila
Created Date: 2024/02/28

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9358-CUTI-KUARANTIN-KHAS-COVID-19.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

Link 1 : PP Bil.05/2020 - Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 5 Tahun 2020 : CUTI KURANTIN KHAS COVID-19 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK
View

Circular External Linking:

No External Circular Link Found