View Circular Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2024 Pelaksanaan E-Terimaan Dalam Perkhidmatan Awam Sarawak

Date Created: 2024/02/06   Circular Year: 2024   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2024 Pelaksanaan E-Terimaan Dalam Perkhidmatan Awam Sarawak
Circular No.: Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2024 Pelaksanaan E-Terimaan Dalam Perkhidmatan Awam Sarawak
Circular Reference No.: SFS/15406
Circular Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan dan garis panduan pelaksanaan terimaan secara elektronik (e-Terimaan) sebagai rujukan oleh Kementerian dan Jabatan Kerajaan Sarawak.
Circular Type Directive
Issued Date 2024/02/05
Implemented Date 2024/02/05
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2024
Status Active
Category Name: State
Classification Name: State Financial Secretary's Circulars
Agency Name: State Financial Secretary's Office
Section Name: Bahagian Kewangan dan Pentadbiran
Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Created Date: 2024/02/06

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9353-SP-SKN-Bil-1-2024-E-Terimaan-dgn-agihan.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found