View Circular SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.19/2023

Date Created: 2023/12/07   Circular Year: 2023   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.19/2023 PERUBAHAN KELAS DAN HAD KEWANGAN BAGI PEROLEHAN KERJA KERAJAAN DI BAWAH BIDANG KERJA, BIDANG MEKANIKAL DAN BIDANG ELEKTRIKAL (KEPALA VIIA)
Circular No.: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.19/2023
Circular Reference No.: SFS/00021/4 SFS-CIRCULARS(P)(2)
Circular Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan-badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan (Agensi) mengenai perubahan Kelas dan Had Kewangan bagi perolehan kerja Kerajaan di bawah Bidang Kerja, Bidang Mekanikal dan Bidang Elektrikal (Kepala VIIA).
Circular Type Directive
Issued Date 2023/11/20
Implemented Date 2024/06/01
Circular Expiry Date 2030/12/31
Circular Year 2023
Status Active
Category Name: State
Classification Name: State Financial Secretary's Circulars
Agency Name: State Financial Secretary's Office
Section Name: Bahagian Perolehan
Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Created Date: 2023/12/07

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9345-Surat-Pekeliling-SKN-Bil.-19-2023.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found