View Circular SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.12/2023

Date Created: 2023/08/15   Circular Year: 2023   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.12/2023: CONTRACTORS & CONSULTANTS REGISTRATION AND RATING SYSTEM (CoRRIS): PENGEMASKINIAN PRESTASI KONTRAKTOR DAN PERUNDING MENGGUNAKAN CONTRACTORS/CONSULTANTS PERFORMANCE EVALUATION REPORT (CoPER)
Circular No.: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.12/2023
Circular Reference No.: SFS/00021/3 SFS-CIRCULARS(P)(15)
Circular Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan-Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan (Agensi) mengenai pengemaskinian laporan penilaian prestasi kontraktor dan perunding ke dalam sistem Contractors & Consultants Registration And Rating System (CoRRIS) menggunakan borang Contractors/Consultants Performance Evaluation Report (CoPER).
Circular Type Directive
Issued Date 2023/06/28
Implemented Date 2023/06/28
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2023
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Surat Pekeliling Perkhidmatan
Agency Name: State Financial Secretary's Office
Section Name: Bahagian Perolehan
Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Created Date: 2023/08/15

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9320-Surat-Pekeliling-Setiausaha-Kewangan-Negeri-Bil.122023.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found