View Circular SURAT PEKELILING UPPN NO. 3/2020

Date Created: 2020/11/27   Circular Year: 2020   Status: Active  

Circular Details:

Circular Title: PELAKSANAAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 4 TAHUN 2018 - myPortfolio : PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM (PKPA BIL 4/2018) DI PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK
Circular No.: SURAT PEKELILING UPPN NO. 3/2020
Circular Reference No.: (23) JKM/UPPN/100-18.04 JLD.1
Circular Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (PANS) telah bersetuju untuk menerima pakai dan melaksana: 1) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 2018 (PKPA Bil.4/2018) - myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam dengan pengecualian tatacara penyediaan deskripsi tugas (Job Description - JD) di semua agensi PANS; dan 2) Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penetapan Tempoh Masa dalam Carta Alir bagi myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam yang terpakai kepada semua agensi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dan dipanjangkan kepada semua PBT dan Badan-badan Berkanun Negeri tertakluk kepada penerimaanya oleh PBT masing-masing. Pekeliling ini adalah berkuatkuasa daripada tarikh surat pekeliling ini dikeluarkan hingga ia dibatalkan melainkan jika terdapat amalan terkini atau perkembangan bahan yang memerlukanya dikaji semak. Pekeliling ini hendaklah dibaca bersama: a) Lampiran A : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam; b) Lampiran B : Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penetapan Tempoh Masa Dalam Carta Alir Bagi myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam; dan c) Lampiran C : Job Descriptions (JD) Guidelines.
Circular Type Directive
Issued Date 2020/11/26
Implemented Date 2020/11/26
Circular Expiry Date 0000/00/00
Circular Year 2020
Status Active
Category Name: State
Classification Name: Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
Agency Name: Unit Pemodenan Perkhidmatan Sarawak
Section Name: Bahagian Transformasi Perkhidmatan
Created By: Nor Rafidah Binti Rasli
Created Date: 2020/11/27

Circular Attachments:

Attachment 1 : 9041-SURAT-PEKELILING-UPPN-NO-3-TAHUN-2020-PEKELILING-KEMAJUAN-PENTADBIRAN-AWAM-BIL-4-TAHUN-2018PELAKSANAAN-MYPORTFOLIO.pdf Download Preview
Attachment 2 : 9041-LAMPIRAN-APKPA-BIL.42018-myportfolio-Panduan-Kerja-Sektor-Awam-JD-JOB-DESCRIPTION.pdf Download Preview
Attachment 3 : 9041-LAMPIRAN-BSurat-Pekeliling-Tempoh-Masa-myPortfolio.pdf Download Preview
Attachment 4 : 9041-New-JD-Form-Job-Description-Form-Ver.-1.1.pdf Download Preview

Circular Internal Linking:

No Internal Circular Link Found

Circular External Linking:

No External Circular Link Found