View Latest Circular

Date Created: 07/06/2024   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI SARAWAK BIL.12/2024: GARIS PANDUAN PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN HASIL DAN PERBELANJAAN TAHUN 2025
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memberi panduan bagi penyediaan Cadangan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Tahun 2025.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 07/06/2024