View Latest Circular

Date Created: 10/05/2024   Created By: James Brain Ak Sila  

Title: PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, PAKAIAN BLACK TIE DAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak telah menambahbaik Polisi Dan Pengurusan Kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat, Pakaian Black Tie Dan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi bagi pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak.
Post By: James Brain Ak Sila
Post Date: 10/05/2024