View Latest Circular

Date Created: 08/05/2024   Created By: James Brain Ak Sila  

Title: Pelaksanaan Program / Projek / Tindakan Susulan Selepas Lawatan Rasmi Ke Luar Negara
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan Kementerian / Jabatan Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan sekurang - kurangnya satu program / projek / tindakan susulan yang berkaitan selepas lawatan rasmi ke luar negara. Kementerian / Jabatan yang berkaitan perlu melaksanakan terlebih dahulu cadangan Program / Projek / Tindakan Susulan yang berkaitan sebelum mengemukakakn cadangan untuk mengadakan lawatan rasmi yang baharu ke luar negara.
Post By: James Brain Ak Sila
Post Date: 08/05/2024