View Latest Circular

Date Created: 19/04/2024   Created By: Mohd Mustaqim Bin Merikan  

Title: Pekeliling Perjawatan Negeri Sarawak Bilangan 7 Tahun 2024 - Pelaksanaan Pengurusan Penerimaan dan Penempatan Pelajar Program Latihan Amali di Jabatan/Kementerian/Agensi Perkhidmatan Awam Sarawak
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk melaksanakan Pengurusan Penerimaan dan Penempatan Pelajar Program Latihan Amali di Jabatan/Kementerian/Agensi Perkhidmatan Awam Sarawak
Post By: Mohd Mustaqim Bin Merikan
Post Date: 19/04/2024