View Latest Circular

Date Created: 16/04/2024   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.8/2024: PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN BADAN BERKANUN NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Kementerian, Badan Berkanun Negeri (“BBN”) dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri (“PBT”) untuk menyediakan laporan tahunan bagi memenuhi keperluan perundangan. Pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Statutory Bodies (Financial and Accounting Procedure) Ordinance, 1995 (“FAPO 1995”), Ordinan Penubuhan BBN masing-masing, Local Authorities Ordinance, 1996 (“LA 1996”), The Local Authorities Financial Regulations, 1997 (“LAFR 1997”) serta arahan-arahan lain Kerajaan Negeri yang sedang berkuat kuasa.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 16/04/2024