View Latest Circular

Date Created: 06/02/2024   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.2/2024 Skim Pinjaman Perumahan Pegawai Awam Sarawak (Pindaan 2024)
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan penambahbaikan kemudahan Skim Pinjaman Perumahan Pegawai Awam Sarawak.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 06/02/2024