View Latest Circular

Date Created: 06/02/2024   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2024 Pelaksanaan E-Terimaan Dalam Perkhidmatan Awam Sarawak
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan peraturan dan garis panduan pelaksanaan terimaan secara elektronik (e-Terimaan) sebagai rujukan oleh Kementerian dan Jabatan Kerajaan Sarawak.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 06/02/2024