View Latest Circular

Date Created: 30/01/2024   Created By: James Brain Ak Sila  

Title: KEBENARAN TIDAK HADIR KE PEJABAT DISEBABKAN KECEMASAN AM
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan memperkemaskan peraturan dan syarat bagi memberikan kebenaran kepada pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak tidak hadir bekerja atas sebab – sebab kecemasan am.
Post By: James Brain Ak Sila
Post Date: 30/01/2024