View Latest Circular

Date Created: 13/12/2023   Created By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.20/2023 PELAKSANAAN SARAWAK ACCOUNTING SYSTEM (SAS)
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut: a) Penggantian sistem perakaunan Kerajaan Negeri dari State Financial Integrated, Budgeting And Accounting System Version 2 (SIFBAS V2) ke Sarawak Accounting System (SAS) b) Perubahan Struktur Kod Kepala-Kepala Vot Hasil dan Perbelanjaan c) Pengkelasan Pegawai Pengawal dan Kod Agensi d) Kod Amanah dan Kod Dana
Post By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif
Post Date: 13/12/2023