View Latest Circular

Date Created: 13/12/2023   Created By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.21/2023 CARTA AKAUN ASAS AKRUAN
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan penggunaan Carta Akaun Asas Akruan (CAA) bagi mengakaun dan melaporkan transaksi kewangan dan perakaunan asas akruan.
Post By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif
Post Date: 13/12/2023