View Latest Circular

Date Created: 07/12/2023   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.19/2023 PERUBAHAN KELAS DAN HAD KEWANGAN BAGI PEROLEHAN KERJA KERAJAAN DI BAWAH BIDANG KERJA, BIDANG MEKANIKAL DAN BIDANG ELEKTRIKAL (KEPALA VIIA)
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan-badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan (Agensi) mengenai perubahan Kelas dan Had Kewangan bagi perolehan kerja Kerajaan di bawah Bidang Kerja, Bidang Mekanikal dan Bidang Elektrikal (Kepala VIIA).
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 07/12/2023