View Latest Circular

Date Created: 01/12/2023   Created By: James Brain Ak Sila  

Title: ELAUN BERTUGAS DI KAWASAN PEDALAMAN (EBKP)
View Circular
Description: Pekeliling Perjawatan ini bertujuan untuk menambahbaik pelaksanaan pemberian Elaun Bertugas di Kawasan Pedalaman (EBKP) Sarawak dan mengemaskini senarai serta kelayakan (wajaran) kawasan EBKP bagi pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak yang bertugas di kawasan Pedalaman Sarawak.
Post By: James Brain Ak Sila
Post Date: 01/12/2023