View Latest Circular

Date Created: 01/12/2023   Created By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif  

Title: PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK BIL.04/2023: TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN EMOLUMEN TAHUN 2024
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan:- 1.1 Tarikh pembayaran emolumen bulanan bagi tahun 2024; dan 1.2 Peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian/Jabatan bagi memastikan tatacara pengurusan bayaran emolumen dapat dilaksanakan dengan tepat, betul dan emolumen dibayar mengikut tarikh yang ditetapkan.
Post By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif
Post Date: 01/12/2023