View Latest Circular

Date Created: 01/12/2023   Created By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif  

Title: PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK NO.5/2023 : WAKTU OPERASI KAUNTER TERIMAAN KERAJAAN NEGERI
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan waktu operasi kaunter terimaan untuk semua pejabat pemungut yang membuat kutipan Kerajaan Negeri.
Post By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif
Post Date: 01/12/2023