View Latest Circular

Date Created: 01/12/2023   Created By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif  

Title: PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK NO.3/2023 : AKSES KE SARAWAK ACCOUNTING SYSTEM (SAS) BAGI PUSAT TANGGUNGJAWAB KERAJAAN PERSEKUTUAN
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan pemberian akses ke Sarawak Accounting System (SAS) kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) Kerajaan Persekutuan yang terlibat dalam proses kerja perakaunan dan kewangan Kerajaan Negeri.
Post By: Muhd. Ifran Bin Abdul Latif
Post Date: 01/12/2023