View Latest Circular

Date Created: 24/11/2023   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.18/2023 PENUTUPAN AKAUN AWAM NEGERI 2023: PERMOHONAN PERUNTUKAN TAMBAHAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2023
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini adalah untuk memaklum dan mengingatkan semua Pegawai Pengawal, Pemegang Waran dan semua Ketua PTJ yang terlibat dengan penyenggaraan akaun jabatan berkaitan tarikh-tarikh penting penyerahan dokumen kewangan kepada Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri bagi urusan permohonan peruntukan tambahan (melalui virement dan supplementary) selaras dengan Penutupan Akaun Awam Negeri Tahun Kewangan 2023.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 24/11/2023