View Latest Circular

Date Created: 07/09/2023   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI SARAWAK NO.14/2023: KEMUDAHAN POTONGAN GAJI BAGI TUJUAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN PERIBADI DI BAWAH MUTIARA MORTGAGE SDN. BHD.
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai kemudahan potongan gaji bagi bayaran balik pembiayaan peribadi di bawah MUTIARA.
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 07/09/2023