View Latest Circular

Date Created: 16/08/2023   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI BIL.12/2023: CONTRACTORS & CONSULTANTS REGISTRATION AND RATING SYSTEM (CoRRIS): PENGEMASKINIAN PRESTASI KONTRAKTOR DAN PERUNDING MENGGUNAKAN CONTRACTORS/CONSULTANTS PERFORMANCE EVALUATION REPORT (CoPER)
View Circular
Description: Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan-Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa Tempatan (Agensi) mengenai pengemaskinian laporan penilaian prestasi kontraktor dan perunding ke dalam sistem Contractors & Consultants Registration And Rating System (CoRRIS) menggunakan borang Contractors/Consultants Performance Evaluation Report (CoPER).
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 16/08/2023