View Latest Circular

Date Created: 14/08/2023   Created By: Shirley Sabrina  

Title: PELAKSANAAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 1 TAHUN 2022 : EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) BAGI PENTADBIRAN AWAM SARAWAK
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan panduan kepada agensi-agensi Kerajaan Sarawak mengenai pelaksanaan EKSA dalam Pentadbiran Awam Sarawak.
Post By: Shirley Sabrina
Post Date: 14/08/2023