View Latest Circular

Date Created: 08/08/2023   Created By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar  

Title: SURAT PEKELILING SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI SARAWAK BIL.13/2023: PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN TAHUN KEWANGAN 2024 BADAN BERKANUN NEGERI DAN ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan mengenai penyediaan Anggaran Belanjawan bagi Tahun Kewangan 2024 oleh Badan Berkanun Negeri dan Anak Syarikat Kerajaan Negeri untuk dikemukakan ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ("MMKN") untuk pertimbangan dan kelulusan. Ini adalah selaras dengan peruntukan di bawah Part 1A - Annual Estimates, Statutory Bodies (Financial and Accounting Procedure) Ordinance, 1995 ("FAPO 1995).
Post By: Nur Atikahmalina Binti Mahtar
Post Date: 08/08/2023