View Latest Circular

Date Created: 28/09/2019   Created By: Evlyn Lemok Anak Noel  

Title: Tatacara Perolehan Terus Bekalan / Perkhidmatan Untuk “Common Items” (Common Items For Supplies / Services) (Pindaan Pertama)
View Circular
Description: Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Kementerian / Jabatan / Badan-Badan Berkanun mengenai tatacara terkini perolehan terus bekalan / perkhidmatan untuk “common items” (common items for supplies / services) setelah mengambil kira beberapa penambahbaikan terhadap prosedur sedia ada.
Post By: Evlyn Lemok Anak Noel
Post Date: 28/09/2019