View Latest Circular

Date Created: 14/06/2019   Created By: Nor Rafidah Binti Rasli  

Title: PELAKSANAAN DASAR AMALAN BAIK PERATURAN (GOOD REGULATORY PRACTICES - GRP) SARAWAK
View Circular
Description: Pekeliling ini memperincikan mengenai Pelaksanaan Dasar Amalan Baik Peraturan Sarawak (Good Regulatory Practices) yang dikenali sebagai GRP Sarawak seperti yang telah dilancarkan secara rasminya pada 2 Disember 2018 oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta struktur tadbir urus serta terma rujukan jawatankuasa-jawatankuasa terlibat.
Post By: Nor Rafidah Binti Rasli
Post Date: 14/06/2019