View Latest Circular

Date Created: 09/05/2019   Created By: Shamsul Khairi Bin Bahrin  

Title: PP Bil.09/2019 - Penurunan Kuasa Bagi Urusan Penyediaan Notis Lantikan Dan Notis Kenaikan Pangkat Kepada Ketua Jabatan
View Circular
Description: Penurunan kuasa kepada Ketua Jabatan dalam urusan penyediaan Notis Lantikan, Notis Kenalkan Pangkat dan mengemaskini sandangan dalam GEMS
Post By: Shamsul Khairi Bin Bahrin
Post Date: 09/05/2019